วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

บำเพ็ญประโยชน์


ทำความสะอาดวัด
วัดจอมบึง ม. 3 ตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 
โดยบำเพ็ญประโยชน์คือการวาดวัด


“  การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริง  คือ การทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่  ทำเพื่อมุ่งผลของงาน ทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลก ทำโดยไม่คิดว่า ผลประโยชน์นั้นจะกลับมาสู่ตัวเรา ไม่หวั่นเกรง หรือมีความสะเทือนใจ ต่อความเข้าใจผิด คำครหานินทา หรือสรรเสริญเยินยอ ทำทุกสิ่งโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตัว ไม่หวังในลาภยศต่าง ๆ  ทำประดุจการปิดทองเบื้องหลังพระ  ถ้าท่านผู้บำเพ็ญประโยชน์ปฏิบัติได้ตามนี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคือผู้ที่มีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยม  เพราะท่านได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงได้ปฏิบัติแล้ว  นั่นคือการบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริง  ”
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น